dimarts, 30 de desembre de 2008

Informació llicències 2009

El club posa dos dies a disposició dels socis per tal de poder tramitar la llicencia esportiva. Aniria bé que vinguéssiu amb els papers preparats. Es necessari que porteu l'imprès de sol-licitud, fotocopia del DNI, revisió medica i l'import, que podeu consultar mes avall, segons la categoria que us correspon.
Agrairíem que concentréssiu els tramits entre aquests dos dies:
16/01/2009 de 20:00 h a 21:00 h abans de l'assemblea general de socis que es cel-lebrará al Ceip La Draga
23/01/2009 de 20:00 h a 21:00 h en el local social de Can Puig, prop de la farmacia.
Llicència Federativa
NORMATIVA LLICÈNCIES FEDERATIVES 2009
La llicència oficial de ciclisme és l´única vàlida per participar en proves ciclistes, i té cobertura d'accidents i responsabilitat civil en la competició, en el ciclisme de lleure i en els entrenaments.

Tipus de Llicència Individual
Tipus de llicencia segons l'edat i l'àmbit de competició o la pràctica esportiva de lleure

1.- LLICÈNCIA DE L'UNIÓ CICLISTA INTERNACIONAL - UCI-RFEC
Hauran de tramitarla tots els ciclistes que vulguin participar en competicions i marxes del calendari UCI / RFEC
És obligatoria per a les categories de competició a partir de 17 anys
És optativa per al Cicloturisme i per les categories d'iniciació (fins a Cadet)

2.- LLICÈNCIA DE LA FEDERACIO CATALANA - FCC
2.1.- Llicències d'Iniciació ( Fins 16 anys )
Aquesta llicència és d'àmbit català i està adreçada per a les categories Cadet, Infantil, Aleví, Principiant i Benjamí
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Federació Catalana de Ciclisme han signat un conveni que cobreix l'assegurança per a tots els esportistes nascuts l'any 1991 i posteriors.

2.2.- Licències de Cicloturismo
Aquesta llicència és d'àmbit català i està adreçada a la pràctica del ciclisme com esport per a tots.
Adreçada als ciclistes que prenen part a les marxes de carretera i a pedalades de BTT del calendari catalá.
L'assegurança cobreix també totes les sortides individuals o amb el club a Catalunya, a tot l'Estat i a l'estranger (previa comunicació a la FCC)

Preus 2009
Principiants 1999-2000 23,00€, Alevins 1997-1998 23,00€, Infantils 1995-1996 23,00€, Cadets 1993-1994 33,00€, Juniors 1991-1992 60,00€, Sub23 1987-1990 87,00€, Elits-Seniors-Masters-Veterans 40,50,60 87,00€, Cicloturistes UCI 68,00€, Cicloturistes FCC 55,00€

3.- Tramitació de Llicències
La tramitació de llicències es pot fer directament a la seu de la FCC a Barcelona o bé a les seves delegacions a Girona. Lleida i Tarragona . La FCC envia als clubs ciclistes totes les sol·licituds de renovació de llicències dels seus associats, amb les dades del 2008. La sol·licitud ha de ser complimentada individualment d'acord amb el tipus de llicència que cada esportista desitja per al 2009. La petició de la llicència de competició s’efectuarà a través d’un club afiliat a la FCC. L’elecció del club és lliure. Llistat de clubs ciclistes a la web www.ciclisme.cat , apartat Clubs La llicència de Cicloturisme FCC es pot tramitar directament a la Federació Catalana i les seves delegacions territorials. La sol.licitud es pot trobar a la página webwww.ciclisme.cat , a l'apartat Impressos, o bé a les oficines de la FCC a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.
Impressos llicencia : Sol.licitud llicència RFEC-UCI Sol.licitud Llicència FCC
1.- LLICÈNCIA DE L'UNIÓ CICLISTA INTERNACIONAL UCI-RFEC
Haurá de complimentar-se el model de sol.icitud i revisar si les dades són correctes o bé han canviat.
Els esportistes de categoria Elit, Sub'23 i Junior que han signat un compromís esportiu amb un club per competir, hauran d'indicar el nom de l'equip de competició i la modalitat. No es tramitarà cap sol.licitud de llicència individual ciclista per un Equip sense que vagi acompanyada del document d’inscripció com Equip de competició on estigui indicat el nom del ciclista.

2.- LLICÈNCIA DE LA FEDERACIO CATALANA - FCC
a) Llicències de Promoció ( Fins 16 anys )
Haurá de complimentar-se el model de sol.icitud i revisar si les dades son correctes o bé han canviat.
És imprescindible indicar el CIP de la tarjeta CatSalut a l'imprès de solicitut.
2.2.- Llicències de Cicloturisme
Haurá de complimentar-se el model de sol.icitud i revisar si les dades son correctes o bé han canviat.
Els cicloturistes hauran d'indicar la modalitat preferent en la seva pràctica esportiva de lleure : (cicloturisme de ruta, cicloturisme de btt)

Documentació necessaria per la tramitació de llicències
Benjamins, Principants, Alevins, Infantil
Imprès de sol.licitud - llibre de familia original o Fotocòpia DNI - La Revisió Mèdica no és obligatòria però, sí recomanable
Cadet, Junior, Sub'23, Elit
Imprès de sol.licitud - Fotocòpia DNI ( en cas de primera llicència) - Revisió Mèdica - Compromis Esportiu ***
*** compromis esportiu obligatoris per als ciclistes que pertanyin a un Club amb Equip de competició inscrit a la FCC-RFEC
Master, Veterans, Senior
Imprès de sol.licitud - Fotocòpia DNI (en cas de primera llicència) - Revisió Mèdica
Cicloturistes
Imprès de sol.licitud - Fotocòpia DNI (en cas de primera llicència) - La Revisió Mèdica no és obligatòria però, sí recomanable
Presentació i pagament
Una vegada complimentades les sol·licituds i la rel·lació nominal numerada s'adjuntaran els documents necessaris i es presentarà, o s'enviarà per correu, a qualsevol de les Delegaciò Territorials amb el seu corresponent xec bancari nominatiu (Federació Catalana de Ciclisme) o fotocopia del ingrès bancari o transferencia al compte: " La Caixa " nº 2100 - 2895 - 78- 0200088775

4.- Protocol Revisió Médica
La revisió médica serà obligatòria per a tots els ciclistes que tramitin llicències de les categories Cadet, Junior, Sub'23, Elit, Senior, Master i Veterans.
Aquest ciclistes hauran de passar la revisió segons el protocol aprobat per la FCC
Impressos: PROTOCOL REVISIO MÉDICA 2009

Les Revisions d'aptitud per la práctica del ciclisme es podran fer a qualsevol Centre Mèdic sota la supervisió de un metge col.legiat.
La Federació Catalana recomana els seguents centres mèdics homologats:
a) Centres de l'Associació catalana de reconeixements mèdics Llistat de Centres a www.ascreme-cat.org
b) Centres de Medicina de l'Esport (CME) : Llistat de centres www16.gencat.net/esport/centres/
c) Centre de la FCC - Velodrom d'Horta (adreça FCC - Tel. 93 3012444 - Informació www.ciclisme.cat (apartat serveis de salud )
d) Actua Icot - Girona (Clinica Onyar) - Tel. 972 426077
e) Unifedesport - Mapfre Informació 93 487 45 75 unifedesport@ufec.catTres nivells de reconeixement mèdic : Basic (protocol FCC) , Intermedi, Avançat
A tots els centres s'ha de trucar per telèfon per sol.licitar hora

5.- Informació complementaria
Cobertura d'Accidents
La UFEC i la FCC han signat un accord amb la companyia asseguradora MAPFRE SEGUROS GENERALES
L'assistència mèdica es realitzarà als centres concertats per MAPFRE
A la pagina web www.ciclisme.cat trobareu tota la informació referent als centres d'assistencia Mapfre i normes d'actuació en cas d'accident
Assegurança de Responsabilitat Civil
La FCC ha renovat la pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil amb la companyia GROUPAMA
A la pagina web www.ciclisme.cat trobareu tota la informació referent a l'assegurança de responsabilitat civil

Quota afiliació Clubs
Tots els clubs afiliats a la FCC hauran de renovar la llicència anual de club en el termini establert des del dia 2 de Gener fins al 31 Març. La manca de renovació implicarà no entrar en els plans de subvencions i la no tramitació de llicències individulas i /o activitat esportiva.
Quota anual : 130 €

Llicència de dia
L'assegurança de dia dòna dret a participar a una prova ciclista el mateix día de a seva emissió.
L'assegurança de dia especial per marxes de carretera porta associada una assegurança d'accidents i una de responsabilitat civil
Import de llicència de dia CT carretera : 15 €
Llicència de día (A) per pedalades i marxes de BTT es una assegurança d'accidents.
Import de llicència día (A) : 8 €
Canvi de llicència Catalana per llicència UCI-RFEC
En cas de participació en curses o marxes del calendari estatal serà necessària la llicència UCI-RFEC.
Si després d'haver formalitzat la llicència Catalana, un ciclista decideix tramitar la llicència UCI-RFEC, nomès haurà de fer efectiu l'import de diferència.En un termini de 48 hores tindrà la nova llicència UCI-RFEC.
Fedecat.cat