dijous, 9 de juliol de 2009

La caravana publicitària també és un espectacle